Våra tjänster

Noggranhet    Erfarenhet    KValité

Kontakta oss

Våra tjänster

Vi har lång erfarenhet av praktiska geotekniska problemställningar såväl i det
stora som det lilla formatet. Geografiskt arbetar vi i Skåne och delar av Blekinge, Småland och Halland. Våra kunder är kommunala och privata bostadsföretag, kommuner, byggentreprenörer, vindkraftsproducenter, industriföretag,
konsulter, privatpersoner, m.fl.

Vi utför

Geotekniska undersökningar för alla typer av anläggningar

 

 Geotekniska kontroller
 

Miljöprovtagningar till samarbetspartner

 

 Besiktningar och sakkunniguppdrag
 

 Laboratoriearbeten

 

 Markradonundersökningar

Välkommen

Vi sätter alltid kundens bästa i fokus och kvalitetssäkrar alla uppdrag. Vi har de behörigheter och certifikat som krävs och du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt arbete. För kostnadsfri offert når du oss enklast via telefon eller mejl.

Kontakta oss Ring oss