Om oss

Noggranhet    Erfarenhet    KValité

Kontakta oss

Efter generationsskifte under hösten 2013 har verksamheten i GeoExperten
RS AB, med Rolf Svensson som ägare, övertagits av GeoExperten i Skåne
AB med Stefan Svensson som ägare. Företaget har sitt kontor på Skiffervägen 35 i Lund.


Vi arbetar i Skåne, delar av Blekinge, Småland och Halland. Våra kunder är kommunala och privata bostadsföretag, kommuner, byggentreprenörer, vindkraftsproducenter, industriföretag, konsulter, privatpersoner med flera. 

Vi eftersträvar att på ett effektivt sätt tillhandahålla en produkt som motsvarar kundens förväntningar och behov. Uppdragen kvalitetssäkras bl. a. vid genomgång av checklistor.


Vi utför:

 

 • Geotekniska undersökningar för alla typer av anläggningar
 • Geotekniska kontroller
 • Miljöprovtagningar till samarbetspartner
 • Besiktningar och sakkunniguppdrag
 • Laboratoriearbeten
 • Markradonundersökningar


Vår organisation består för närvarande av 5 personer.

 • Rolf Svensson, civ. ing., yrkesverksam som geotekniker under 47 år med
  erfarenhet från entreprenadverksamhet, större konsultföretag, utbildning
  med mera i egenskap av platschef, uppdragsansvarig och teknikansvarig.
 • Stefan Svensson, ing, yrkesverksam under 22 år som borrledare, mätningsarbeten och geotekniker.
 • Silvia Svensson, redovisning.
 • Christa Svensson, ekonomi
 • Emre Deniz, Borrare


Vårt arbete sker i hög grad i datamiljö med följande program: Word, Excel, AutoCad, Autograf och K-Cad.


För att införskaffa information i fält har vi två larvgående borrbandvagnar av
fabrikat Geomachine GM 65 och Geomachine GM 50 utrustade med dataminnen av fabrikat ENVI D-mon. Utrustningarna är lättrörliga och transporteras på
släp med lätt lastbil. Vi har utrustning för ostörd provtagning, sondering (CPT-,
vikt-, ving- och slag-) samt installation av grundvattenrör.


Samarbetspartners:

 • Miljöfirman Konsult Sverige AB (www.miljofirman.se) avseende miljötek
  niska undersökningar.
 • PG Borrning AB (www.pgborrning.se) avseende geotekniska borrningar
 • Radonanalys GJAB i Lund (www.radonanalys.se) avseende uppmätning av
  markradonstrålning.
 • Geokompaniet AB (www.geokompaniet.se) avseende geotekniska borrningar.
 • Geofound Scandinavia AB (www.geofound.se) avseende borrutrustning.
 • Geotech AB i Göteborg (www.geotech.se) avseende borrutrustning.
 • ENVI AB i Alingsås (www.envi.se) avseende fältdatautrustning.

 

Välkommen

Vi sätter alltid kundens bästa i fokus och kvalitetssäkrar alla uppdrag. Vi har de behörigheter och certifikat som krävs och du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor.

Vill du veta mer?

Du når oss enklast via telefon eller mejl.

Kontakta oss Ring oss